Java Script

  Nastaviť ako domovskú stránku !!!   Pridať stránku k Java Script obľúbeným !!!

Return Home
 

 

    Java Script Vítame vás na stránkach obce HRADIŠTE

Obec

» Samospráva

» Symboly obce
» Demografia
» Geografia

» Projekty
» 
Foto

História

» História vzniku obce
» Nazrite do minulosti
» Povesti a bájky
» Historické udalosti

Šport

» Volejbal
» Nohejbal
» Stolný tenis

» Turistika
» Športová streľba

» Iné športy

Kultúra

» Cirkev

» Nárečia a zvyky
» Podujatia a akcie

» Pamätihodnosti

» Frfloš

» Osobnosti obce

» Priatelia v zahraničí
» Tip na podujatie

Organizácie

» Požiarnici
» OZ PreHradište
» Poľovný spolok

» Jednota dôchodcov
» Združenie sport. čin.

Firmy a služby

» JSAS s.r.o.

» Hostinec Mladosť

» CBA

» Urbariát

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka

Erb obce Hradište

Po obnovení samosprávy obcí v roku 1990 obce znovu pocítili potrebu prezentovať svoju jedinečnosť prostredníctvom vlastného erbu, pečate a vlajky. Hoci sa tieto symboly zachovali len voľne sa vznášajúce v pečatnom poli, niet dôvodu, aby sme v nich nevideli erb. Tie obce, ktorým sa zachoval ich historický symbol, majú pri rozhodovaní sa o voľbe svojho symbolu zjednodušenú prácu. Obec Hradište má svoju historickú pečať zachovanú a preto mohla byť graficky prenesená do erbového štítu, ktorého konečnú podobu schválila  Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. 

ERB

V súlade s princípmi heraldiky je v zelenom štíte zlaté osemspicové koleso sprevádzané po bokoch vpravo striebornou sekerou (toporom) so zlatou rúčkou, vľavo strieborným vrtákom so zlatou rukoväťou a nad tým všetkým zlatou bukovou vetvičkou.

 

PEČAŤ

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom s kruhopisom OBEC HRADIŠTE.

 

VLAJKA

Vlajku obce Hradište určila heraldická komisia vo farbách  zelená, strieborná (biela) a zlatá (žltá). Erb, pečať a vlajka predstavujú najvýznamnejšie obecné symboly, od ktorých možno odvodiť ďalšie.

 


Partneri

Logo občianskeho združenia PreHradište

 

Info

Znaky obce na stiahnutie

Aktuality
Spravodajstvo

 

 

 
   

Odkazy na zaujímavé stránky 

Wikipédia | Cestovné poriadky | Profesia | Porada | Mapy | Referáty
This site is copyright © 2008 PreHradište