Java Script

  Nastaviť ako domovskú stránku !!!   Pridať stránku k Java Script obľúbeným !!!

Return Home
 

 

    Java Script Vítame vás na stránkach obce HRADIŠTE

Obec

» Samospráva

» Symboly obce
» Demografia
» Geografia

» Projekty
» 
Foto

História

» História vzniku obce
» Nazrite do minulosti
» Povesti a bájky
» Historické udalosti

Šport

» Volejbal
» Nohejbal
» Stolný tenis

» Turistika
» Športová streľba

» Iné športy

Kultúra

» Cirkev

» Nárečia a zvyky
» Podujatia a akcie

» Pamätihodnosti

» Frfloš

» Osobnosti obce

» Priatelia v zahraničí
» Tip na podujatie

Organizácie

» Požiarnici
» OZ PreHradište
» Poľovný spolok

» Jednota dôchodcov
» Združenie sport. čin.

Firmy a služby

» JSAS s.r.o.

» Hostinec Mladosť

» Urbariát

 

  Chotár dnešnej obce Hradište patrí medzi najstaršie osídlené lokality Novohradu. Obec je listinne doložená v roku 1411 vo forme Hradischa. Názov obce sa odvodzuje od slova u Hradu, ako aj Podhradia. Leží v južnej časti Veporského Rudohoria na úpätí Stolických vrchov, v hlbokej doline potoka Držkovo. Obec je vzdialená 11 km severne od okresného mesta Poltár /do r. 1996 okres Lučenec/. Nadmorská výška v strede obce je 300 m. n. m. V chotári sa pohybuje od 280 do 900 m. n. m.. Je krytá z troch strán rozsiahlym masívom Málinských, Hradišských, Krnianských lazov. V pozadí je ešte prirodzená ochrana znásobená vrchovinou Bykovo a Jasenina, vysoká 995 m.  Cez obec preteká malý potôčik Držkovo prameniaci na lazoch pod Štefančíkovcami, za dedinou vteká do Uhorštianskeho potoka. Dominantou centra obce je secesný evanjelický kostol z roku 1884. Návštevníkov isto zaujmú aj zachované prvky pôvodnej architektúry. V obci nemôžete prehliadnuť chránené stromy gaštana jedlého, ktorých vek sa odhaduje až na tristo rokov. Ako svedčia staré listiny, Hradište jestvovalo už r. 1435, nejde tu teda o obec z husitských čias, ako okolité obce.  Husiti začali vnikať na územie našej obce až r.1451 a vtedy už Hradište existovalo. //viac v histórii//.


Stiahnite si zadarmo programy,  ktoré Vám umožnia prezerať súbory vytvorené najrozšírenejších aplikáciách.

 

 

Partneri

Logo občianskeho združenia PreHradište

 

Info

Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Aktuality
Spravodajstvo

 

   

Odkazy na zaujímavé stránky 

Wikipédia | Cestovné poriadky | Profesia | Porada | Mapy | Referáty
This site is copyright © 2008 PreHradište